סקר דפוסי
צריכת חדשות

2022

גלול למטה

מבוא

לאור השינויים הטכנולוגיים בצריכת תוכן בשנים האחרונות ביקשה הרשות לבדוק את דפוסי צריכת החדשות של האוכלוסייה בישראל בתקופה זו וכן את עמדות הציבור כלפי המקורות החדשותיים השונים.

מתודולוגיה

 • הסקר נערך באמצעות מכון "מדגם" עבור הרשות השניה
 • בפאנל האינטרנטי I Panel
 • הסקר בוצע בקרב 1,036  מרואיינים הצורכים חדשות, מתוך מדגם מייצג של האוכלוסייה
  הבוגרת בישראל.
 • טעות הדגימה המירבית טעות הדגימה המירבית % 3.1 +

מקורות לעדכוני חדשות

היכן אתה נוהג להתעדכן בחדשות?
אנא ציין את המקור העיקרי שלך
לצריכת חדשות, המשני וכל היתר

הטלוויזיה הוא המקור העיקרי לצריכת חדשות ואח"כ אתרי האינטרנט. שיעורים דומים משתמשים בסה"כ בשני מקורות אלה.

הטלוויזיה הוא המקור העיקרי לצריכת חדשות ואח"כ אתרי האינטרנט. שיעורים דומים משתמשים בסה"כ בשני מקורות אלה.

מקורות לעדכוני חדשות

היכן אתה נוהג להתעדכן בחדשות?
עיקרי בלבד בחלוקה לגילאים

בקרב מתעדכנים בחדשות 1,036 =N

בקרב הצעירים 18-24 צריכת החדשות היא בעיקר מהרשתות החברתיות, ואתרי האינטרנט.

בקרב הצעירים 18-24 צריכת החדשות היא בעיקר מהרשתות החברתיות, ואתרי האינטרנט.

מקורות לעדכוני חדשות

היכן אתה נוהג להתעדכן בחדשות?
עיקרי בלבד בחלוקה לגילאים

בקרב מתעדכנים בחדשות 1,036 =N

שיעור המתעדכנים בחדשות בטלוויזיה כמקור עיקרי גבוהים בקרב בני 65 ומעלה (58%). שיעור המתעדכנים בחדשות בטלוויזיה כמקור עיקרי בקרב משיבים מתחת לגיל 25 נמוך (17.7%). שיעור המתעדכנים בחדשות ברשתות החברתיות כמקור עיקרי גבוה בקרב משיבים מתחת לגיל 25 (34.9%).

שיעור המתעדכנים בחדשות בטלוויזיה כמקור עיקרי גבוהים בקרב בני 65 ומעלה (58%). שיעור המתעדכנים בחדשות בטלוויזיה כמקור עיקרי בקרב משיבים מתחת לגיל 25 נמוך (17.7%). שיעור המתעדכנים בחדשות ברשתות החברתיות כמקור עיקרי גבוה בקרב משיבים מתחת לגיל 25 (34.9%).

מקורות לעדכוני חדשות

באילו צריכת חדשות אתה משתמש כדי לקבל אותו?

בקרב מתעדכנים בחדשות 1,036  = N

הרחבות ופרשנויות ותחקירי עומק נצפים בעיקר בטלוויזיה.
עדכונים על חדשות האחרונות נצפים באתר האינטרנט ובטלוויזיה.

הרחבות ופרשנויות ותחקירי עומק נצפים בעיקר בטלוויזיה.
עדכונים על חדשות האחרונות נצפים באתר האינטרנט ובטלוויזיה.

מקורות לעדכוני חדשות

מהן הסיבות בגללן אתה צורך חדשות
ממקורות שונים?

בקרב מתעדכנים בחדשות 1,036 = N

הרחבות ופרשנויות ותחקירי עומק נצפים בעיקר בטלוויזיה.
עדכונים על חדשות האחרונות נצפים באתר האינטרנט ובטלוויזיה.

הרחבות ופרשנויות ותחקירי עומק נצפים בעיקר בטלוויזיה.
עדכונים על חדשות האחרונות נצפים באתר האינטרנט ובטלוויזיה.

מקורות לעדכוני חדשות

באילו צריכת חדשות אתה משתמש כדי לקבל אותו? (לפי מדיה מועדפת)

בקרב מתעדכנים בחדשות 1,036 = N

הרחבות ופרשנויות ותחקירי עומק נצפים בעיקר בטלוויזיה.
עדכונים על חדשות האחרונות נצפים באתר האינטרנט ובטלוויזיה.

הרחבות ופרשנויות ותחקירי עומק נצפים בעיקר בטלוויזיה.
עדכונים על חדשות האחרונות נצפים באתר האינטרנט ובטלוויזיה.

מקורות לעדכוני חדשות

מטרת שימוש בחדשות בטלוויזיה לפי פילוח גילאים
בקרב מתעדכנים בחדשות 1,036 = N

69% מבני 65 ומעלה צופים בהרחבות ופרשנויות בטלוויזיה.

69% מבני 65 ומעלה צופים בהרחבות ופרשנויות בטלוויזיה.

מקורות לעדכוני חדשות

באילו צריכת חדשות אתה משתמש כדי לקבל אותו? (לפי מדיה מועדפת)

בקרב מתעדכנים בחדשות 1,036 = N

69% מבני 65 ומעלה צופים בהרחבות ופרשנויות בטלוויזיה.

הרחבות ופרשנויות ותחקירי עומק נצפים בעיקר בטלוויזיה.
עדכונים על חדשות האחרונות נצפים באתר האינטרנט ובטלוויזיה.

מאפייני חדשות

שאלה: מבין הבאים, באילו שעות
אתה נוהג להתעדכן בחדשות ובאילו מכשירים?

בקרב מתעדכנים בחדשות 1,036 = N

הסלולר הוא האמצעי העיקרי לצריכת חדשות עד לשעה שבע בערב, אחרי שעה זו הטלוויזיה הופכת לאמצעי העיקרי בפער ניכר. מעל 40% מהמשיבים מתחת לגיל 35 אינם מתעדכנים בחדשות בטלוויזיה אחרי שבע בערב.

הרחבות ופרשנויות ותחקירי עומק נצפים בעיקר בטלוויזיה.
עדכונים על חדשות האחרונות נצפים באתר האינטרנט ובטלוויזיה.

קבלת עדכוני חדשות בטלוויזיה

שאלה: כיצד אתה בדרך כלל צופה
במהדורת החדשות המרכזית בטלוויזיה?

בקרב מתעדכנים בחדשות 590 = N

89% מהמתעדכנים בחדשות באינטרנט עושים זאת לפחות פעם ביום, מהם 74% פעמיים ביום ומעלה.

בצפייה נדחית
(אותה מאפשר ספק התוכן שלך)

89% מהמתעדכנים בחדשות באינטרנט עושים זאת לפחות פעם ביום, מהם 74% פעמיים ביום ומעלה.

קבלת עדכוני חדשות באינטרנט

באיזו תדירות אתה נוג להתעדכן בחדשות באינטרנט?

בקרב מתעדכנים בחדשות באינטרנט 444 = N

89% מהמתעדכנים בחדשות באינטרנט עושים זאת לפחות פעם ביום, מהם 74% פעמיים ביום ומעלה.

89% מהמתעדכנים בחדשות באינטרנט עושים זאת לפחות פעם ביום, מהם 74% פעמיים ביום ומעלה.

קבלת עדכוני חדשות באפליקציות

באיזו תדירות אתה נוג להתעדכן בחדשות באפליקציות?

בקרב מתעדכנים בחדשות 272 = N

91% מהמתעדכנים בחדשות באפליקציות עושים זאת לפחות פעם ביום, מהם 77% פעמיים ביום ומעלה.

89% מהמתעדכנים בחדשות באינטרנט עושים זאת לפחות פעם ביום, מהם 74% פעמיים ביום ומעלה.

קבלת עדכוני חדשות באפליקציות

באיזו תדירות אתה נוהג להתעדכן בחדשות החברתיות?

בקרב מתעדכנים בחדשות ברשתות החברתיות 330 = N

88% מהמתעדכנים בחדשות ברשתות החברתיות עושים זאת לפחות פעם ביום, מהם 70% פעמיים ביום ומעלה.

88% מהמתעדכנים בחדשות ברשתות החברתיות עושים זאת לפחות פעם ביום, מהם 70% פעמיים ביום ומעלה.

קבלת עדכוני חדשות - סיכום

שאלה: באיזו תדירות אתה נוהג להתעדכן
בחדשות ב…?

כ – 40% מהמשתמשים ברשתות החברתיות ובאפליקציות מתעדכנים בחדשות הרבה פעמים במהלך היום.

כ – 40% מהמשתמשים ברשתות החברתיות ובאפליקציות מתעדכנים בחדשות הרבה פעמים במהלך היום.

קבלת עדכוני חדשות - סיכום

שאלה: אנא דרג את החדשות ב… בכל אחד מהפרמטרים הבאים…

בפרמטרים "אמינות" ו"איכותיות", החדשות ברדיו מדורגות בציון הגבוה ביותר. החדשות ברשתות החברתיות בציון הנמוך ביותר. בפרמטר "מציגות מגוון דעות", הציון הגבוה ביותר הוא לחדשות ברשתות החברתיות.

בפרמטרים "אמינות" ו"איכותיות", החדשות ברדיו מדורגות בציון הגבוה ביותר. החדשות ברשתות החברתיות בציון הנמוך ביותר. בפרמטר "מציגות מגוון דעות", הציון הגבוה ביותר הוא לחדשות ברשתות החברתיות.

נבחרת הפרשנים שלנו

גבע דבורקין

יועץ תקשורת בכיר

 • אם עד היום הטלוויזיה הייתה עיקר העניין ואמרנו שלשם חייבים להיכנס אז אתר אינטרנט טוב לא נופל ממהדורת החדשות בסוף, וכתבה אינטרנטית/תחקיר וכל דבר שמשרת את הלקוח באינטרנט לא נופל מהטלוויזיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.

זאב ינאי

יועץ תקשורת בכיר

 • למרות שהטלוויזיה מובילה ככלי עיקרי לצריכת חדשות, עם הגיל היחס אליה כמקור העיקרי יורד. ומתחת לגיל 35 40 אחוז מהמשיבים אינם צופים לאחר השעה 7. זה אומר העלמות של שעות הפריים מהשכבה הזו.
 • בניגוד למחשבה שהצעירים צופים במהדורה בצפייה נדחית, הנתונים מראים שרק 9% מקליטים או רואים לאחר מכן.
 • מגמה הפוכה רואים ברשתות החברתיות שמשמשות כמקור העיקרי לחדשות יותר ויותר עם ירידת הגיל.
 • עם זאת רואים שהטלוויזיה משמשת מקור מוביל חזק לתחקירים ולפרשנויות ולהרחבות.
  מה שמצביע על כיוון מקצועי שיש להתמקד בו.
 • העיתונות המודפסת נמצאת במאבק על חייה עם מספר נמוך מ-4% של שימוש ככלי עיקרי בכל השכבות מלבד בני 75. מה שמחייב אותה לחשיבה מחדש על המודל המקצועי והכלכלי.
 • הרדיו מאבד את מקומו המסורתי כספק חדשות מהשעה האחרונה. מה שמצביע על צורך בשינוי מחשבתי.
 • כשדיוק ואמינות הם הדבר החשוב ביותר לצופה יש להתייחס לכך מטעם המדיה.
  קרי, חיזוק אמינות העיתונאים. עם זאת, המשימה קשה לאור הדה לגיטימציה שנעשית להם מטעמים פוליטיים.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.

פלג יעקב

יועצת תקשורת בכירה

 • אם עד היום הטלוויזיה הייתה עיקר העניין ואמרנו שלשם חייבים להיכנס אז אתר אינטרנט טוב לא נופל ממהדורת החדשות בסוף, וכתבה אינטרנטית/תחקיר וכל דבר שמשרת את הלקוח באינטרנט לא נופל מהטלוויזיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.

שי לוטן

יועץ תקשורת בכיר

 • למרות שהטלוויזיה מובילה ככלי עיקרי לצריכת חדשות, עם הגיל היחס אליה כמקור העיקרי יורד. ומתחת לגיל 35 40 אחוז מהמשיבים אינם צופים לאחר השעה 7. זה אומר העלמות של שעות הפריים מהשכבה הזו.
 • בניגוד למחשבה שהצעירים צופים במהדורה בצפייה נדחית, הנתונים מראים שרק 9% מקליטים או רואים לאחר מכן.
 • מגמה הפוכה רואים ברשתות החברתיות שמשמשות כמקור העיקרי לחדשות יותר ויותר עם ירידת הגיל.
 • עם זאת רואים שהטלוויזיה משמשת מקור מוביל חזק לתחקירים ולפרשנויות ולהרחבות.
  מה שמצביע על כיוון מקצועי שיש להתמקד בו.
 • העיתונות המודפסת נמצאת במאבק על חייה עם מספר נמוך מ-4% של שימוש ככלי עיקרי בכל השכבות מלבד בני 75. מה שמחייב אותה לחשיבה מחדש על המודל המקצועי והכלכלי.
 • הרדיו מאבד את מקומו המסורתי כספק חדשות מהשעה האחרונה. מה שמצביע על צורך בשינוי מחשבתי.
 • כשדיוק ואמינות הם הדבר החשוב ביותר לצופה יש להתייחס לכך מטעם המדיה.
  קרי, חיזוק אמינות העיתונאים. עם זאת, המשימה קשה לאור הדה לגיטימציה שנעשית להם מטעמים פוליטיים.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.

נבחרת הפרשנים שלנו

גבע דבורקין

יועץ תקשורת בכיר

 • אם עד היום הטלוויזיה הייתה עיקר העניין ואמרנו שלשם חייבים להיכנס אז אתר אינטרנט טוב לא נופל ממהדורת החדשות בסוף, וכתבה אינטרנטית/תחקיר וכל דבר שמשרת את הלקוח באינטרנט לא נופל מהטלוויזיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.

זאב ינאי

יועץ תקשורת בכיר

 • למרות שהטלוויזיה מובילה ככלי עיקרי לצריכת חדשות, עם הגיל היחס אליה כמקור העיקרי יורד. ומתחת לגיל 35 40 אחוז מהמשיבים אינם צופים לאחר השעה 7. זה אומר העלמות של שעות הפריים מהשכבה הזו.
 • בניגוד למחשבה שהצעירים צופים במהדורה בצפייה נדחית, הנתונים מראים שרק 9% מקליטים או רואים לאחר מכן.
 • מגמה הפוכה רואים ברשתות החברתיות שמשמשות כמקור העיקרי לחדשות יותר ויותר עם ירידת הגיל.
 • עם זאת רואים שהטלוויזיה משמשת מקור מוביל חזק לתחקירים ולפרשנויות ולהרחבות.
  מה שמצביע על כיוון מקצועי שיש להתמקד בו.
 • העיתונות המודפסת נמצאת במאבק על חייה עם מספר נמוך מ-4% של שימוש ככלי עיקרי בכל השכבות מלבד בני 75. מה שמחייב אותה לחשיבה מחדש על המודל המקצועי והכלכלי.
 • הרדיו מאבד את מקומו המסורתי כספק חדשות מהשעה האחרונה. מה שמצביע על צורך בשינוי מחשבתי.
 • כשדיוק ואמינות הם הדבר החשוב ביותר לצופה יש להתייחס לכך מטעם המדיה.
  קרי, חיזוק אמינות העיתונאים. עם זאת, המשימה קשה לאור הדה לגיטימציה שנעשית להם מטעמים פוליטיים.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.

פלג יעקב

יועצת תקשורת בכירה

 • אם עד היום הטלוויזיה הייתה עיקר העניין ואמרנו שלשם חייבים להיכנס אז אתר אינטרנט טוב לא נופל ממהדורת החדשות בסוף, וכתבה אינטרנטית/תחקיר וכל דבר שמשרת את הלקוח באינטרנט לא נופל מהטלוויזיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.

שי לוטן

יועץ תקשורת בכיר

 • למרות שהטלוויזיה מובילה ככלי עיקרי לצריכת חדשות, עם הגיל היחס אליה כמקור העיקרי יורד. ומתחת לגיל 35 40 אחוז מהמשיבים אינם צופים לאחר השעה 7. זה אומר העלמות של שעות הפריים מהשכבה הזו.
 • בניגוד למחשבה שהצעירים צופים במהדורה בצפייה נדחית, הנתונים מראים שרק 9% מקליטים או רואים לאחר מכן.
 • מגמה הפוכה רואים ברשתות החברתיות שמשמשות כמקור העיקרי לחדשות יותר ויותר עם ירידת הגיל.
 • עם זאת רואים שהטלוויזיה משמשת מקור מוביל חזק לתחקירים ולפרשנויות ולהרחבות.
  מה שמצביע על כיוון מקצועי שיש להתמקד בו.
 • העיתונות המודפסת נמצאת במאבק על חייה עם מספר נמוך מ-4% של שימוש ככלי עיקרי בכל השכבות מלבד בני 75. מה שמחייב אותה לחשיבה מחדש על המודל המקצועי והכלכלי.
 • הרדיו מאבד את מקומו המסורתי כספק חדשות מהשעה האחרונה. מה שמצביע על צורך בשינוי מחשבתי.
 • כשדיוק ואמינות הם הדבר החשוב ביותר לצופה יש להתייחס לכך מטעם המדיה.
  קרי, חיזוק אמינות העיתונאים. עם זאת, המשימה קשה לאור הדה לגיטימציה שנעשית להם מטעמים פוליטיים.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט…
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.

תודה.

נבחרת הפרשנים שלנו

גבע דבורקין יועץ תקשורת בכיר

 • אם עד היום הטלוויזיה הייתה עיקר העניין ואמרנו שלשם חייבים להיכנס אז אתר אינטרנט טוב לא נופל ממהדורת החדשות בסוף, וכתבה אינטרנטית/תחקיר וכל דבר שמשרת את הלקוח באינטרנט לא נופל מהטלוויזיה.
 • רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט...
 • עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת
 • תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות
 • הרשתות החברתיות/האינטרנט /האפליקציות עולות בשל עניין הזמינות, יותר פשוט מהדלקת טלוויזיה, יש פעולה פשוטה יותר שלא דורשת מאיתנו. לדוגמא? טלוויזיה אתה לא יכול לראות בשירותים, אפליקציה ואינטרנט כן
 • מומחים לטלוויזיה- כותרות לאינטרנט
 • אמון הציבור והעניין עדיין נותר מרכזי בעיני הציבור ואסור להפסיק לקחת זאת בחשבון, אם יאבדו אמון בלקוח דרךכתבה או כותרת זה עלינו.
 • לא נראה שדעת הקהל תואמת לדעת העורכים בנוגע למה צריך להיות בחדשות 20:00
 • בחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.
 • צריך לבדוק טוב טוב מה הלקוח דורש-האם זה כותרת מפוצצת? האם אמינות? האם איכותיות? כי הדבר משתנה בהתאם למקום שבו הוא נכנס.
 • מבחינתי לאחר הנקודות האלה אם יש דבר אחד ומרכזי שאני מבין פה זה שפילוח קהל לא שייך רק לדיגטל אלא לכל לקוח, וצריך להבין לאיזה קהל יעד הלקוח מכוון, ולאחר מכן מה המטרה? כותרות מפוצצות? אמינות? איכותיות? ולאחר שהבנת מה הוא מחפש מבחינת מטרה וקהל יעד להתאים זאת למדיה.

זאב ינאייועץ תקשורת בכיר

 • למרות שהטלוויזיה מובילה ככלי עיקרי לצריכת חדשות, עם הגיל היחס אליה כמקור העיקרי יורד. ומתחת לגיל 35 40 אחוז מהמשיבים אינם צופים לאחר השעה 7. זה אומר העלמות של שעות הפריים מהשכבה הזו.
 • בניגוד למחשבה שהצעירים צופים במהדורה בצפייה נדחית, הנתונים מראים שרק 9% מקליטים או רואים לאחר מכן.
 • מגמה הפוכה רואים ברשתות החברתיות שמשמשות כמקור העיקרי לחדשות יותר ויותר עם ירידת הגיל.
 • עם זאת רואים שהטלוויזיה משמשת מקור מוביל חזק לתחקירים ולפרשנויות ולהרחבות. מה שמצביע על כיוון מקצועי שיש להתמקד בו.
 • העיתונות המודפסת נמצאת במאבק על חייה עם מספר נמוך מ-4% של שימוש ככלי עיקרי בכל השכבות מלבד בני 75. מה שמחייב אותה לחשיבה מחדש על המודל המקצועי והכלכלי.
 • הרדיו מאבד את מקומו המסורתי כספק חדשות מהשעה האחרונה. מה שמצביע על צורך בשינוי מחשבתי.
 • כשדיוק ואמינות הם הדבר החשוב ביותר לצופה יש להתייחס לכך מטעם המדיה.
קרי, חיזוק אמינות העיתונאים. עם זאת, המשימה קשה לאור הדה לגיטימציה שנעשית להם מטעמים פוליטיים.

שי לוטן יועץ תקשורת בכיר

 • רק 40% נוהגים להתעדכן בחדשות דרך העיתונות המודפסת. פי שניים (!) מתעדכנים דרך הטלוויזיה ואתרי האינטרנט. ומשום מה - בקרב הלקוחות זה עדיין נחשב לפרסום הכי איכותי.
 • הרשתות החברתיות, באופן מדאיג, בשל הפייק ניוז הרבים שנמצא בהם – מדביקים את הפער ל-67%. אבא שלי, בן 75 ניזון בחדשות דרך הרשתות החבריות, כנ"ל אשתי בת 44, כנ"ל הילדים שלי בני 11 ו-15 – זו מדיה, בדומה לטלוויזיה, שחותכת גילאים ומגזרים. עם זאת, רואים שככל שהגיל עולה, יש פחות אנשים שמשתמשים בזה כמקור החדשות העיקרי.
 • דווקא אתרי האינטרנט שומרים על אחוזים ניכרים בקרב כלל הקהלים – כולל המבוגרים ביותר. בין 70% בקרב בני 75 פלוס ועד כ-80% בקרב בני 18-24.
 • החל מגיל 45 ומעלה (מרבית הלקוחות וה"אנשים חשובים") – הטלוויזיה היא כלי המדיה המרכזי לצריכת חדשות, ולכן מבחינתנו היא עדיין "הגביע הקדוש" שאליו צריך לשאוף.
 • נתון מעניין יש בכל הנוגע לחשיבות שמייחסים הצופים לסקופים ובלעדיות. רק 21% מתעניינים בזה, לעומת 74% מתעניינים בדיוק ואמינות. מלמד על חשיבות יתר שמייחסים לכך העיתונאים עצמם.
 • כתבות מעניינות יותר חשובות לציבור מכתבות אובייקטיביות, גיוון דעות, פרשנות והרחבות ועוד. יצירתיות ויצירת עניין הם הכי חשובים למכירת אייטמים לתקשורת. כל עוד זה מעניין – למרבית הצופים לא איכפת אם זה מטעם.
 • נתון מעניין נוסף – למרות האפשרויות הבלתי מוגבלות לצפייה מאוחרת בחדשות – 90% מעדיפים את השידור החי.
 • הרדיו נחשב לכלי החדשות המדויק והאמין ביותר. כנראה שהדה לגיטימציה לטלוויזיה "רוצים שהם פרו ימין/פרו שמאל וכו' – פגעו באמינות החדשות בטלוויזיה.

פלג יעקב יועצת תקשורת בכירה

 • למרות שהטלוויזיה מובילה ככלי עיקרי לצריכת חדשות, עם הגיל היחס אליה כמקור העיקרי יורד. ומתחת לגיל 35 40 אחוז מהמשיבים אינם צופים לאחר השעה 7. זה אומר העלמות של שעות הפריים מהשכבה הזו.
 • בניגוד למחשבה שהצעירים צופים במהדורה בצפייה נדחית, הנתונים מראים שרק 9% מקליטים או רואים לאחר מכן.
 • מגמה הפוכה רואים ברשתות החברתיות שמשמשות כמקור העיקרי לחדשות יותר ויותר עם ירידת הגיל.
 • עם זאת רואים שהטלוויזיה משמשת מקור מוביל חזק לתחקירים ולפרשנויות ולהרחבות. מה שמצביע על כיוון מקצועי שיש להתמקד בו.
 • העיתונות המודפסת נמצאת במאבק על חייה עם מספר נמוך מ-4% של שימוש ככלי עיקרי בכל השכבות מלבד בני 75. מה שמחייב אותה לחשיבה מחדש על המודל המקצועי והכלכלי.
 • הרדיו מאבד את מקומו המסורתי כספק חדשות מהשעה האחרונה. מה שמצביע על צורך בשינוי מחשבתי.
 • כשדיוק ואמינות הם הדבר החשוב ביותר לצופה יש להתייחס לכך מטעם המדיה.
קרי, חיזוק אמינות העיתונאים. עם זאת, המשימה קשה לאור הדה לגיטימציה שנעשית להם מטעמים פוליטיים.

גבע דבורקין

יועץ תקשורת בכיר

זאב ינאי

יועץ תקשורת בכיר

שי לוטן

יועץ תקשורת בכיר

פלג יעקב

יועצת תקשורת בכירה

נבחרת הפרשנים שלנו

גבע דבורקין יועץ תקשורת בכיר

אם עד היום הטלוויזיה הייתה עיקר העניין ואמרנו שלשם חייבים להיכנס אז אתר אינטרנט טוב לא נופל ממהדורת החדשות בסוף, וכתבה אינטרנטית/תחקיר וכל דבר שמשרת את הלקוח באינטרנט לא נופל מהטלוויזיה. רשתות חברתיות זה כלי שאם יודעים כיצד להשתמש בו נכון הוא כמעט שווה ערך לאייטם בטלוויזיה/אינטרנט... עיתונות מודפסת זה טוב לאגו אבל בסוף זה לא כזה משרת תלוי לקוח צריך להבין לאיזה קהל יעד אתה פונה ואם הוא צעיר עדיף רשתות חברתיות מאשר שאר הדברים וכך ההיפך אם אתה מחפש קהל יעד מבוגר, להתאים ללקוח, צריך להבין כיצד דפוס שימוש ברשתות חברתיות

זאב ינאייועץ תקשורת בכיר

 • למרות שהטלוויזיה מובילה ככלי עיקרי לצריכת חדשות, עם הגיל היחס אליה כמקור העיקרי יורד. ומתחת לגיל 35 40 אחוז מהמשיבים אינם צופים לאחר השעה 7. זה אומר העלמות של שעות הפריים מהשכבה הזו.
 • בניגוד למחשבה שהצעירים צופים במהדורה בצפייה נדחית, הנתונים מראים שרק 9% מקליטים או רואים לאחר מכן.
 • מגמה הפוכה רואים ברשתות החברתיות שמשמשות כמקור העיקרי לחדשות יותר ויותר עם ירידת הגיל.
 • עם זאת רואים שהטלוויזיה משמשת מקור מוביל חזק לתחקירים ולפרשנויות ולהרחבות. מה שמצביע על כיוון מקצועי שיש להתמקד בו.
 • העיתונות המודפסת נמצאת במאבק על חייה עם מספר נמוך מ-4% של שימוש ככלי עיקרי בכל השכבות מלבד בני 75. מה שמחייב אותה לחשיבה מחדש על המודל המקצועי והכלכלי.
 • הרדיו מאבד את מקומו המסורתי כספק חדשות מהשעה האחרונה. מה שמצביע על צורך בשינוי מחשבתי.
 • כשדיוק ואמינות הם הדבר החשוב ביותר לצופה יש להתייחס לכך מטעם המדיה.
קרי, חיזוק אמינות העיתונאים. עם זאת, המשימה קשה לאור הדה לגיטימציה שנעשית להם מטעמים פוליטיים.

שי לוטן יועץ תקשורת בכיר

 • רק 40% נוהגים להתעדכן בחדשות דרך העיתונות המודפסת. פי שניים (!) מתעדכנים דרך הטלוויזיה ואתרי האינטרנט. ומשום מה - בקרב הלקוחות זה עדיין נחשב לפרסום הכי איכותי.
 • הרשתות החברתיות, באופן מדאיג, בשל הפייק ניוז הרבים שנמצא בהם – מדביקים את הפער ל-67%. אבא שלי, בן 75 ניזון בחדשות דרך הרשתות החבריות, כנ"ל אשתי בת 44, כנ"ל הילדים שלי בני 11 ו-15 – זו מדיה, בדומה לטלוויזיה, שחותכת גילאים ומגזרים. עם זאת, רואים שככל שהגיל עולה, יש פחות אנשים שמשתמשים בזה כמקור החדשות העיקרי.
 • דווקא אתרי האינטרנט שומרים על אחוזים ניכרים בקרב כלל הקהלים – כולל המבוגרים ביותר. בין 70% בקרב בני 75 פלוס ועד כ-80% בקרב בני 18-24.
 • החל מגיל 45 ומעלה (מרבית הלקוחות וה"אנשים חשובים") – הטלוויזיה היא כלי המדיה המרכזי לצריכת חדשות, ולכן מבחינתנו היא עדיין "הגביע הקדוש" שאליו צריך לשאוף.
 • נתון מעניין יש בכל הנוגע לחשיבות שמייחסים הצופים לסקופים ובלעדיות. רק 21% מתעניינים בזה, לעומת 74% מתעניינים בדיוק ואמינות. מלמד על חשיבות יתר שמייחסים לכך העיתונאים עצמם.
 • כתבות מעניינות יותר חשובות לציבור מכתבות אובייקטיביות, גיוון דעות, פרשנות והרחבות ועוד. יצירתיות ויצירת עניין הם הכי חשובים למכירת אייטמים לתקשורת. כל עוד זה מעניין – למרבית הצופים לא איכפת אם זה מטעם.
 • נתון מעניין נוסף – למרות האפשרויות הבלתי מוגבלות לצפייה מאוחרת בחדשות – 90% מעדיפים את השידור החי.
 • הרדיו נחשב לכלי החדשות המדויק והאמין ביותר. כנראה שהדה לגיטימציה לטלוויזיה "רוצים שהם פרו ימין/פרו שמאל וכו' – פגעו באמינות החדשות בטלוויזיה.

פלג יעקב יועצת תקשורת בכירה

 • למרות שהטלוויזיה מובילה ככלי עיקרי לצריכת חדשות, עם הגיל היחס אליה כמקור העיקרי יורד. ומתחת לגיל 35 40 אחוז מהמשיבים אינם צופים לאחר השעה 7. זה אומר העלמות של שעות הפריים מהשכבה הזו.
 • בניגוד למחשבה שהצעירים צופים במהדורה בצפייה נדחית, הנתונים מראים שרק 9% מקליטים או רואים לאחר מכן.
 • מגמה הפוכה רואים ברשתות החברתיות שמשמשות כמקור העיקרי לחדשות יותר ויותר עם ירידת הגיל.
 • עם זאת רואים שהטלוויזיה משמשת מקור מוביל חזק לתחקירים ולפרשנויות ולהרחבות. מה שמצביע על כיוון מקצועי שיש להתמקד בו.
 • העיתונות המודפסת נמצאת במאבק על חייה עם מספר נמוך מ-4% של שימוש ככלי עיקרי בכל השכבות מלבד בני 75. מה שמחייב אותה לחשיבה מחדש על המודל המקצועי והכלכלי.
 • הרדיו מאבד את מקומו המסורתי כספק חדשות מהשעה האחרונה. מה שמצביע על צורך בשינוי מחשבתי.
 • כשדיוק ואמינות הם הדבר החשוב ביותר לצופה יש להתייחס לכך מטעם המדיה.
קרי, חיזוק אמינות העיתונאים. עם זאת, המשימה קשה לאור הדה לגיטימציה שנעשית להם מטעמים פוליטיים.

גבע דבורקין

יועץ תקשורת בכיר

זאב ינאי

יועץ תקשורת בכיר

שי לוטן

יועץ תקשורת בכיר

פלג יעקב

יועצת תקשורת בכירה