אחריות תאגידית

נהוג לחשוב שאחריות תאגידית מתחילה ונגמרת בתרומת כסף ו\או משאבים לקהילה. אולם אנו מאמינים שעל מנת לפעול ברוח האחריות התאגידית, יש צורך להגדיר תחומים עשייה מוחשיים, וכן קריטריונים לצורך מדידה והשוואה, פנימית וחיצונית.

עקרונות האחריות התאגידית עליהם מבוססת פעילות החברה הם:

1.

מעורבות בקהילה

מאז הקמתה, החברה לקחה חלק במספר רב של פרויקטים פרו-בונו למען הקהילה וזאת לצד תרומות רבות לארגונים הפועלים למען אוכלוסיות מוחלשות. כך פעלנו, וכך נמשיך לפעול בעתיד.

2.

אתיקה בעסקים

החברה פועלת על בסיס כללי התנהגות נאותה, עסקית וניהולית. תוך תמחור הוגן, מניעת שחיתות וקידום תחרות הוגנת.

3.

שמירת על סביבת עבודה הוגנת ומתקדמת

תוך התאמה מתמדת לשוק העבודה, החברה פועלת על מנת להעניק לעובדיה סביבת עבודה מתקדמת הכוללת פיתוח ההון האנושי, איזון בין העבודה לפנאי ושמירה מוחלטת על חוקי העבודה וכבודו של העובד.

דילוג לתוכן